ALİMLER

 

            ALİMLER

               

                   Âlimlere saygıda titiz idi ceddimiz,

                Onlar ile bizleri aydınlattı Rabbimiz,

                Âlimin varlığını büyük rahmet bilmeli,

                Hakiki âlimleri sevmeliyiz hepimiz!

 

                SEFA KOYUNCU

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.