MODERN İLMİN YOLU

MODERN İLMİN YOLU

Nasıl ilerledi fen ilminde Avrupalı ?
Zirâ Hristiyanlık yeniliğe kapalı !
İslamiyettir açan modern ilmin yolunu,
Geride Müslümanlar, dinlerinden kapalı !

SEFA KOYUNCU

 

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.