TEKNİK İLERLEME

TEKNİK İLERLEME

 

İlmi, fenni Zâtına yüce Allah öğretti,

Fahri Resûl, Hak dini, modern ilahi neşretti.

O yüce Peygambere uymakla şereflenen,

Âlimlerin gayreti, tekniği ilerletti!

 

SEFA KOYUNCU

 

 

NÜKTE: "İnce anlamlı, düşündürücü ve şakalı söz, espri veya Yazıda, resimde, sözde ve davranışta ince, derin anlam, espri" anlamlarına gelmektedir.