KONEVÎ

KONEVÎ

 

Şeyh Sadreddin Konevî,

Güneşidir Konya’nın.

Dünyevî, hem uhrevî,

Rehberidir İslâm’ın.

 

Şeyh-i Ekber evlâdı,

Mevlânâ’nın üstâdı,

Merhamettir mu’tâdı,

Zînetidir cihânın.

 

İhlâsla huzuruna,

Fâtiha’yla varana,

Erdirir muradına,

Menzilidir duânın.

 

Vesîlesi ibret dolu,

Sözleri hikmet dolu,

Mekânı nimet dolu

Servetidir bulanın.

 

Konya’yı gezer isen,

Konevî’ye uğra sen.

Edebi gözetirsen,

Çaresidir buhrânın.

 

Tasarrufta sür’ati,

Uyandırır hayreti,

Velînin kerâmeti,

Kudretidir Hüdâ’nın.

 

SEFA KOYUNCU

20.01.2001 - İSTANBUL