Savaş Suçu

SAVAŞ SUÇU

Savaş suçu makâmı,

Nâçizâne duyurum...

Kesmelisin ahkâmı,

Gazze’de feci durum!

Bu tâlihsiz insanlar,

Yaşadı büyük acı...

Şehîd edildi canlar,

Ağır ceza ilâcı!

İsrail kâtil tamam,

Kavgaysa iki uçlu...

Hamas mamas anlamam,

Bunların hepsi suçlu! 

SEFA KOYUNCU - 25.01.2019